Syddansk Erhvervsskole lægger stor vægt på at brugerne af vores ydelser er tilfredse.

Derfor har skolen indført et kvalitetssystem til kvalitetssikring af udbud og administration af AMU, som en styrkelse af det eksisterende kvalitetssystem i relation til arbejdsmarkedsuddannelser.

Det skal sikres at kvalitetsprocedurerne støtter op om skolens overholdelse af regelsættet for AMU.

Lovgivningen, roller, ansvar og indhold i brugen af de fælles redskaber til kvalitetssikring
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedsuddannelser mv. i kapitel 8, beskriver at Ministeriet kan fastsætte regler om kvalitetsudvikling og -kontrol. Samt at Ministeriet kan føre​ tilsyn med kvaliteten på arbejdsmarkedsuddannelserne. Ud over det, er der blevet lavet en bekendtgørelse om lov om arbejdsmarkedsuddannelsernes, der i kapitel 7 beskriver, hvem der gør hvad omkring kvalitetssikringen af arbejdsmarkedsuddannelserne.

AMU kvalitet