AMU tilsyn på SDE

Interne og eksterne tilsyn
Der er udarbejdet individuelle auditskemaer, der anvendes ved gennemførelsen af såvel eksterne som interne tilsyn.

Tilsynsskemaer

Tilsynsplaner

Procedurer
Tilsynene gennemføres ud fra nogle fastlagte procedurer, som kan ses her: