Form og forny med træ

Kvalitet, design og godt træ-håndværk er nogle af de generelle tendenser, der kendetegner vores samfund lige nu – det kan ses både i vores boligindretning og i antallet af elever, der søger ind på snedkeruddannelsen.

Man behøver ikke være trendspotter eller samtidsforsker for at se, at træ hitter big time i disse år. Uanset om man kigger i boligmagasiner, billeder på Instagram eller butikkernes udstillingsvinduer, vælter det frem med træ. Og intet tyder på, at udviklingen vender lige foreløbig.

I løbet af uddannelsen får du grundlæggende viden om, hvordan man fremstiller produkter i træ. Du lærer også at vurdere og vælge de rigtige materialer samt betjene og vedligeholde maskiner og værktøj.

Som snedker vil dine primære opgaver være at:

 • Fremstille møbler og interiør i træ
 • Renovere og restaurere dele i træ
 • Udarbejde skitser og færdige produkter efter kundernes ønsker
 • Rådgive kunderne i forhold til udformning og valg af materialer
 • Holde dig opdateret i forhold til trends og tendenser.

Specialer og trin
Når du uddanner dig som snedker, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig til enten bygningssnedker eller møbelsnedker. Har du lyst til hurtigt at komme ud på værkstedet, så kan trinnet bygningsmontør eller træoperatør være det rette for dig. Her får du dog ikke svendebrev, og dine arbejdsopgaver vil have mere rutinemæssig karakter, end hvis du gennemfører hele snedkeruddannelsen.

EUX - Snedker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX snedker specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til flere hundrede videregående uddannelser. Snedkere med en EUX har adgang til videregående uddannelser som fx møbeldesigner eller arkitekt.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft samfundsfag, engelsk og dansk på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, teknikfag A – byggeri og energi, engelsk B, fysik B, matematik B, kemi C, byggeteknologi B, større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet snedker vil du typisk finde arbejde i snedkervirksomheder eller på møbelfabrikker, men mange snedkere vælger også at starte selv.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som snedker kan du fx videreuddanne dig til produktionsteknolog eller bygningskonstruktør. Tager du snedkeruddannelsen som EUX, kan du desuden vælge at læse videre til møbeldesigner eller arkitekt.

Uddannelsens opbygning

 


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen  "Byggeri, energi og konstruktion", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: tømrer, murer og bygningsmaler.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx snedker.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 3 år og mellem 6-9 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i en virksomhed udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Du skal på hovedforløbet vælge, om du vil specialisere dig som bygningssnedker eller møbelsnedker. Du kan også vælge at stoppe på trinnet som bygningsmontør eller træoperatør, her vil du dog ikke få et svendebrev.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære. 

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb
Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløbet. 

Adgangsbegrænsning - Grundforløb 2 (Møbelsnedker)
Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen til møbelsnedker. For at blive optaget på grundforløb 2, skal du derfor enten have en læreplads, eller ansøge om en af skolens kvotepladser. 

For at komme i betragtning til en kvoteplads, skal du igennem et kort optagelsesforløb, der består af en skriftlig opgave og en samtale. Du vil modtage vejledning til begge dele, når du har søgt optagelse.

På baggrund af en samlet vurdering, træffer Syddansk Erhvervsskole beslutning om tildeling af kvotepladserne. Du modtager svar om, hvorvidt du er tildelt en kvoteplads senest 2 uger før uddannelsesstart.

Generelle kriterier for at komme i betragtning til en kvoteplads:

 • Kan møde til tiden
 • Høj motivation for at gennemføre uddannelsen
 • Har søgt kvoteplads rettidigt

(herudover konkrete faglige kriterier for den konkrete uddannelse).

Muligheder for læreplads

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  Læs mere om skolepraktik. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Charlotte Gleie Stæhr
76426233
cgs@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)