Som møbelsnedker er du en håndværker, designer – og til tider også kunstner!

Drømmer du om at blive den næste Hans J. Wegner, Finn Juhl eller Børge Morgensen? I så fald er specialet som møbelsnedker vejen for dig. Har du udover drømmene også flair for både design og godt håndværk, kan vejen føre dig langt.

At være møbelsnedker er populært som aldrig før. Vi ser dem i stigende grad på tv, i magasinerne, på arbejdsmarkedet – og ikke mindst på uddannelsesområdet. Og årsagen til populariteten er nem at få øje på; som samfund får vi nemlig mere og mere respekt for folk, der rent faktisk kan levere produkter, der er lavet fra bunden.

Som møbelsnedker lærer du, hvordan en sikker, tålmodig og præcis betjening af værktøj kan føre til et færdigt og formfuldendt møbel – i bedste fald et mindre kunstværk. Du lærer at fremstille alt fra borde, stole, skabe og andre møbler. Som møbelsnedker har du brug for forskellige maskiner undervejs i fremstillingen, så du lærer også at betjene fx rundsave, båndsave, høvle, afrettere, fræsere og kehlemaskiner undervejs i uddannelsesforløbet.

Som møbelsnedker vil dine primære opgaver være at:

 • Tegne, designe, renovere og producere specialdesignede borde, stole, reoler og andre møbler
 • Montere betræk og tilbehør samt efterbehandle møblet
 • Arbejde med computerstyrede træ- og snedkerimaskiner samt manuel finpudsning
 • Vejlede og rådgive kunder i forhold til design og materialevalg
 • Holde dig opdateret med trends, tendenser og muligheder inden for bolig.

EUX - Snedker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX snedker specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Snedkere med en EUX har adgang til videregående uddannelser som fx møbeldesigner eller arkitekt. 
Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft samfundsfag, engelsk og dansk på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, teknikfag A – byggeri og energi, engelsk B, fysik B, matematik B, kemi C, byggeteknologi B, større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet snedker vil du typisk finde arbejde i snedkervirksomheder eller på møbelfabrikker, men mange snedkere vælger også at starte selv.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som snedker kan du fx videreuddanne dig til produktionsteknolog eller bygningskonstruktør. Tager du snedkeruddannelsen som EUX, kan du desuden vælge at læse videre til møbeldesigner eller arkitekt. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.  

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til snedker er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og vvs-energi. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx snedker. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i en virksomhed udgør størstedelen af hovedforløbet.

Du skal på hovedforløbet vælge, om du vil specialisere dig som bygningssnedker eller møbelsnedker. Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære 
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Adgangskrav

Adgangskrav til grundforløb 1
Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlig) ved folkeskolensafgangseksamen, 10. klassesprøverne eller en tilsvarende prøve.
 4. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller ved 10. klassesprøverne (både skriftlig og mundtlig) eller en tilsvarende prøve.
 5. Har indsendt en studievalgsportfolio til skolen.
 6. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed.

Adgangsbegrænsning - Grundforløb 2 (Møbelsnedker)
Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen til møbelsnedker. For at blive optaget på grundforløb 2, skal du derfor enten have en læreplads, eller ansøge om en af skolens kvotepladser. 

For at komme i betragtning til en kvoteplads, skal du igennem et kort optagelsesforløb, der består af en skriftlig opgave og en samtale. Du vil modtage vejledning til begge dele, når du har søgt optagelse.

På baggrund af en samlet vurdering, træffer Syddansk Erhvervsskole beslutning om tildeling af kvotepladserne. Du modtager svar om, hvorvidt du er tildelt en kvoteplads senest 2 uger før uddannelsesstart.

Generelle kriterier for at komme i betragtning til en kvoteplads:

 • Kan møde til tiden
 • Høj motivation for at gennemføre uddannelsen
 • Har søgt kvoteplads rettidigt

(herudover konkrete faglige kriterier for den konkrete uddannelse).

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du kan starte i lære allerede på grundforløbet eller forud for det. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring. Læs mere om skoleoplæring her. 

Begrænset adgang og tilmeldingsfrister

Økonomi og varighed

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder/lærer Vejle

Lars Svinth Nielsen
21800856
lsn@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Charlotte Gleie Stæhr
76426233
cgs@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet