Som maskinsnedker skaber du inventar af træ med personlighed og perfektionisme

Træ er lige nu et af de mest populære materialer. Forbrugeren omgiver sig i stor stil med træ i hjemmet, og blandt andet maskinsnedkere har derfor kronede dage. Og selvom moden skifter, vil træ stadig være et af de mest anvendte materialer – både nu og fremtiden – når det handler om møbler og andet inventar.

Tidligere var snedkerens vigtigste redskab høvlen. I dag kræver arbejdet knapt så mange kræfter, men til gengæld en stor portion teknisk forståelse og viden om, hvordan forskellige træarter opfører sig afhængig af behandlings- og bearbejdningsmetode. Og du skal vide præcist, hvordan du får træet til at opføre sig, som du gerne vil have det til.

I løbet af uddannelsen lærer du at betjene forskellige maskiner, der bruges til at bearbejde og behandle træet, så det bliver til fx møbler, gulve, lofter, døre, vinduer og paneler. Mange af snedkermaskinerne er højteknologiske og computerstyrede – det kræver både erfaring og viden at opstille, installere og programmere. Som maskinsnedker er det derfor ikke nok, at du har interesse og forstand på træ, du skal også besidde en vis teknisk forståelse og indsigt.

Som maskinsnedker vil dine primære opgaver være at:

  • Planlægge produktionsforløb med materialer, maskinopstilling og evt. programmering af maskiner.
  • Klargøre de rå brædder, forarbejde træet i den ønskede form samt efterbehandle træet.
  • Fremstille finér og sammenlimet træ.
  • Vedligeholde, rense og evt. reparere maskiner og værktøj.
  • Holde dig opdateret med de nyeste muligheder, metoder og maskiner inden for faget.

EUX - Maskinsnedker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse. 
Læs mere om EUX.

EUX maskinsnedker - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Maskinsnedkere med en EUX har adgang til videregående uddannelser som fx møbeldesigner eller arkitekt. Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk

 

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft samfundsfag, engelsk og dansk på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet maskinsnedker vil du typisk blive ansat på store produktionsvirksomheder og på værksteder, der fremstiller møbler eller andet træarbejde. Flere og flere vælger desuden at blive selvstændige maskinsnedkere. Der er gode jobmuligheder, da der er stor efterspørgsel efter nye lærlinge til branche.


Kan jeg videreuddanne mig?
Som maskinsnedker kan du bl.a. videreuddanne dig til møbeldesigner eller arkitekt. For at starte på disse uddannelser, skal du dog have en gymnasial adgangsgivende eksamen. Det kan du vælge at tage sideløbende i form af en EUX-uddannelse.

Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.  

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til maskinsneder er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og vvs-energi. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx maskinsnedker.  

Hovedforløb og specialer
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer mellem 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Har du lyst til hurtigt at komme ud på arbejdsmarkedet, så kan trinnet produktionsassistent være det rette for dig. Her får du dog ikke svendebrev, og dine arbejdsopgaver vil have mere rutinemæssig karakter, end hvis du gennemfører hele maskinsnedkeruddannelsen og afslutter med et svendebrev. 

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære.

Muligheder for læreplads

På uddannelsen forventer arbejdsgiverne et stort behov for arbejdskraft, og du har derfor gode chancer for at finde en læreplads.

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring.  Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Vejle

Lars Svinth Nielsen
21800856
lsn@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Charlotte Gleie Stæhr
76426233
cgs@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet