En uddannelse i en teknisk branche
i konstant udvikling

VVS-energiuddannelsen er en god uddannelse for dig, der interesserer sig for klima, miljø og de forhold, som påvirker os mennesker i hverdagen. Overordnet kan man sige, at vi gennem vores uddannelse arbejder for, at der bliver brugt mindre energi, så vi ikke ødelægger miljøet og vores klima.

Kravene og reglerne på området, som VVS- og energispecialister beskæftiger sig inden for, bliver strengere og strengere. Og produkterne, kunderne kan vælge imellem, bliver flere og flere. Der er derfor stort behov for eksperter på området, som både kan levere gode råd, vejledning og viden til kunder og samarbejdspartnere. 

I løbet af uddannelsen lærer du forskellige VVS- og energiinstallationer at kende, så du kan installere, betjene og reparere dem. Du udsættes for teknisk krævende opgaver, som gør dig i stand til at tænke kreativt for at finde den bedste løsning for både kunden og miljøet. Herudover er god kundekontakt og vejledning en vigtig del af uddannelsesforløbet – og dit efterfølgende liv på arbejdsmarkedet.

Som uddannet inden for VVS-energi vil dine primære opgaver være at:

  • Installere, reparere og servicere alt inden for vand, varme og sanitet
  • Lave tag, facade og tagrender
  • Installere solvarme, varmepumper og andre alternativ energikilder
  • Rådgive og vejlede kunderne i forhold til valg og optimal udnyttelse af installationerne
  • Holde dig opdateret med nye tendenser, teknologier og muligheder på området.

Specialer og trin
Når du uddanner dig inden for VVS-energi på Syddansk Erhvervsskole, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig til enten VVS og blikkenslager, VVS-energispecialist eller VVS-installationstekniker.

EUX - VVS- og energispecialist

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om  EUX.

EUX VVS- og energispecialist - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
Du får et svendebrev, som giver dig adgang til at arbejde inden for dit fag med gode muligheder for forskellige karriereveje, fx som faglært VVS- og energispecialist. Uddannelsen giver adgang til en række videregående uddannelser som fx diplomingeniør, maskinmester eller civilingeniør. Det forudsætter blot, at du vælger matematik på A-niveau. Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C, teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft samfundsfag, engelsk og dansk på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A. teknikfag A, engelsk B, fysik B, matematik B, kemi C, industriteknologi B, større skriftlig opgave (SSO), eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Du bliver typisk ansat i private VVS- eller entreprenørvirksomheder eller starter måske dit eget. Der er gode jobmuligheder, da der er stor efterspørgsel efter nye lærlinge til branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med VVS- og energiuddannelsen i bagagen er der mulighed for at videreuddanne dig til fx VVS-installatør, produktionsteknolog, bygningskonstruktør eller diplomingeniør. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.

Uddannelsens opbygning

VVS-energiuddannelsen er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og bygningsmaler. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx VVS-ergiuddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og 3 år og mellem 3-6 måneder. 

På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læredelen i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet. På hovedforløbet skal du vælge din specialisering indenfor enten: VVS og blikkenslager, VVS og energispecialist, eller VVS og installationstekniker

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Muligheder for læreplads

På uddannelsen forventer arbejdsgiverne et stort behov for arbejdskraft, og du har derfor gode chancer for at finde en læreplads.

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring.  Læs mere om skoleoplæring her. 

Vigtig info

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mette Blæsbjerg Nielsen
70109900 / 61147161
mrg@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Benthe Krogh Damgaard
63126607
bkd@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet