En uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

VVS-energiuddannelsen er en god uddannelse for dig, der interesserer sig for klima, miljø og de forhold, som påvirker os mennesker i hverdagen. Overordnet kan man sige, at vi gennem vores uddannelse arbejder for, at der bliver brugt mindre energi, så vi ikke ødelægger miljøet og vores klima.

Kravene og reglerne på området, som VVS- og energispecialister beskæftiger sig inden for, bliver strengere og strengere. Og produkterne, kunderne kan vælge imellem, bliver flere og flere. Der er derfor stort behov for eksperter på området, som både kan levere gode råd, vejledning og viden til kunder og samarbejdspartnere. 

I løbet af uddannelsen lærer du forskellige VVS- og energiinstallationer at kende, så du kan installere, betjene og reparere dem. Du udsættes for teknisk krævende opgaver, som gør dig i stand til at tænke kreativt for at finde den bedste løsning for både kunden og miljøet. Herudover er god kundekontakt og vejledning en vigtig del af uddannelsesforløbet – og dit efterfølgende liv på arbejdsmarkedet.

Som uddannet inden for VVS-energi vil dine primære opgaver være at:

 • Installere, reparere og servicere alt inden for vand, varme og sanitet
 • Lave tag, facade og tagrender
 • Installere solvarme, varmepumper og andre alternativ energikilder
 • Rådgive og vejlede kunderne i forhold til valg og optimal udnyttelse af installationerne
 • Holde dig opdateret med nye tendenser, teknologier og muligheder på området

Specialer og trin
Når du uddanner dig inden for VVS-energi, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig til enten VVS og blikkenslager, VVS-energispecialist, VVS-installationstekniker eller ventilationstekniker.

Du kan færdiggøre VVS og blikkenslager, VVS- og energispecialist og VVS-installationstekniker på Syddansk Erhvervsskole i Odense.

Vælger du specialet ventilationstekniker, skal du efter 1. hovedforløb enten til EUC Sjælland i Næstved eller på Tech College Aalborg, hvor du kan færdiggøre din uddannelse.

EUX - VVS- og energispecialist

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.

Læs om det generelle for EUX her

EUX VVS- og energispecialist - specifikt for uddannelsen:

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C, teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft samfundsfag, engelsk og dansk på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A. teknikfag A, engelsk B, fysik B, matematik B, kemi C, industriteknologi B, større skriftlig opgave (SSO), eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX VVS- og energispcialist, skal du have bestået dansk C, matematik C, engelsk C, teknologi C og samfundsfag C. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen.

Herudover skal du også have følgende certifikater: førstehjælp/brand og krav til opstilling af rulle- og bukkestillads og foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
Du får et svendebrev, som giver dig adgang til at arbejde inden for dit fag med gode muligheder for forskellige karriereveje, fx som faglært VVS- og energispecialist. Uddannelsen giver adgang til videregående uddannelser som fx diplomingeniør, maskinmester eller civilingeniør. Det forudsætter blot, at du vælger matematik på A-niveau.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Du bliver typisk ansat i private VVS- eller entreprenørvirksomheder eller starter måske dit eget.

Der er gode jobmuligheder, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med VVS- og energiuddannelsen i bagagen er der mulighed for at videreuddanne dig til VVS-installatør, produktionsteknolog, bygningskonstruktør eller diplomingeniør.

Uddannelsens opbygning

VVS-energi er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer mellem 3 år og 3 måneder og 3 år og 6 måneder – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som VVS-energi hører under, hedder "Byggeri, energi og konstruktion", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser i samme fagretning såsom tømrer, murer og bygningsmaler.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelige uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx VVS-energi.

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på uddannelsen til VVS-energi.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. 

På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læredelen i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløbet.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Så kan vores vejleder Karl Johan Kristensen hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvis du har planer om at starte på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået matematik E på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på dette niveau i matematik på hovedforløbet. 

Herudover skal du have certifikatet: Førstehjælp og brandbekæmpelse, krav til opstilling af rulle- og byggestillads samt foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som alle erhverves på grundforløbet.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan vores vejlederhjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

VVS-energiuddannelsen er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, lastvognsmekaniker, mediegrafiker, VVS-energi eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få gode råd til at finde din kommende læreplads. 

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Karl Johan Kristensen
63126712/22968350
kjk@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Dorthe Krüger Alsing
63126709
dka@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)