Bliv den der holder Danmark ren

I modsætning til mange andre chauffører sidder du som renovationschauffør ikke stille ret længe ad gangen. Udover at køre affaldet, skal du nemlig også læsse det i containeren.

Alle chaufførjobs kan være fysisk hårde, men som renovationschauffør på komprimatorbilen sikrer den moderne teknologi de tunge løft og aflæsninger for dig. I dag er sorteringsarbejdet til gengæld noget mere omfattende, hvilket stiller krav til din viden om affaldssortering og -håndtering.

I løbet af specialet lærer du udover at køre lastbil, også om forskellige typer af affald, herunder farligt affald. Du bliver også i stand til at rådgive virksomheder og private om sortering og bortskaffelse af affald på en miljørigtig optimal måde. Desuden får du kendskab til gældende regler for godstransport, farligt gods, køre/hviletids-bestemmelser, lastgrænser, deklarering af affald, fragtbreve og tolddeklarering.

Som chauffør med speciale i renovation vil dine primære opgaver være at:

  • Fjerne affald forsvarligt ved virksomheder, kontorer, institutioner, ejendomme og boliger
  • Køre affaldet til en forbrændingsanstalt
  • Transport af specialaffald og farligt affald
  • Rengøring og vedligeholdelse af komprimatorbilen
  • Vejlede borgere og virksomheder i korrekt afskaffelse og sortering af affald.

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Uddannelses- & Erhvervsvejleder Odense C

Charlotte Hansen
63126776 / 24804979
chha@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem