Som chauffør skal du sørge for, at alt bliver fragtet med sikkerhed og høj service i førersædet.

Arbejdet som chauffør er på en og samme tid varierende og rutinepræget. For selvfølgelig foregår meget af arbejdsdagen bag rattet, men samtidig får du mulighed for at køre rundt i by og land – ja, måske endda hele verden?

Det siger næsten sig selv; men som chauffør skal du elske livet på vejen. Uanset vejret og de trafikale forhold. Tålmodighed og fleksibilitet er derfor en vigtig egenskab, ligesom du både skal nyde dit eget (og radioens) selskab, men også være god til at snakke med de mennesker, du møder på din vej. 

Til gengæld får du som chauffør i høj grad et arbejde med frihed under ansvar og mulighed for komme land og rige rundt.

I løbet af uddannelsen lærer du selvfølgelig at køre og læsse lastbiler af forskellige typer og størrelse. Du lærer også om de mange regler for godstransport, farligt gods, køre/hviletids-bestemmelser, lastgrænser og fragtbreve. Derudover vil du hele tiden blive ajourført på de nyeste regler.

Som chauffør vil dine primære opgaver være at:

  • Klargøre lastbilen og kontrollere sikkerheden
  • Planlægge ruter til afhentnings- og leveringssteder
  • Læsse, aflæsse og placere eller montere forskellige varer og produkter
  • Transportere forskellige typer af gods
  • Føre kørselsregnskab, udfylde dokumentation om transport af gods og i nogle tilfælde sørge for afregning med kunderne.

Specialer og trin
Når du uddanner dig til chauffør på Syddansk Erhvervsskole, skal du på hovedforløbet vælge mellem specialerne: gods eller renovation.  
Har du lyst til hurtigt at komme ud på vejen,  kan trinnet lastbil være det rette for dig. Her får du dog ikke svendebrev, og dine arbejdsopgaver vil have mere rutinemæssig karakter, end hvis du gennemfører hele chaufføruddannelsen.

Tilmelding på optagelse.dk
Du skal vælge Vejgodstransportuddannelsen for at tilmelde dig uddannelsen som chauffør.

Fremtidsmuligheder

Som chauffør vil du typisk blive ansat i transportbranchen – inden for hvilken gren af branchen afhænger dog af speciale. Det kan være i vognmandsfirmaer, offentlige institutioner, entreprenør- og byggefirmaer, fragtfirmaer, kurertransport og spedition, havnepladser og lignende. Ud over job inden for faget, har du god mulighed for at etablere dig som selvstændig.

Der er gode jobmuligheder, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som chauffør kan du læse videre til fx buschauffør, som kræver kørekort til kategori D. Du kan også vælge at læse til transportøkonom, kørselsdisponent eller tage en af de mange godsrelaterede kurser som Trafikstyrelsen udbyder.

Uddannelsens opbygningGrundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Motor, transport og teknologi", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: personvognsmekaniker og lageroperatør.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx chauffør.

Hovedforløb
Den sidste og største del af en erhvervsuddannelse kaldes hovedforløbet og varer 2,5 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. På hovedforløbet skal du vælge at specialisere dig indenfor enten: godschauffør eller renovationschauffør. Du kan også vælge at stoppe på trinnet som lastbil, her vil du dog ikke få svendebrev. 

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Uddannelsen er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Charlotte Hansen
63126776/24804979
chha@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem

Lokal undervisningsplan (LUP)

""
Mød Martin - godschauffør hos Poul Schou A/S