Som chauffør skal du sørge for, at alt bliver fragtet med sikkerhed og høj service i førersædet

Arbejdet som chauffør er på en og samme tid varierende og rutinepræget. For selvfølgelig foregår meget af arbejdsdagen bag rattet, men samtidig får du mulighed for at køre rundt i by og land.

Det siger næsten sig selv; men som chauffør skal du elske livet på vejen. Tålmodighed, fleksibilitet og selvstændighed er vigtige egenskaber. Kundeservice og professionel fremtræden er en essentiel del af jobbet. Det er samtidig vigtigt, at du kan agere problemknuser, når der opstår pludselige forhindringer på din vej. Ansvaret er dit. Til gengæld får du som chauffør i høj grad et arbejde med frihed under ansvar og mulighed for komme land og rige rundt.

På vejgodstransportuddannelsen lærer du at køre og læsse lastbiler af forskellige typer og størrelse. Du lærer også om de mange regler for godstransport, farligt gods, kran-certificering, køre/hviletids-bestemmelser, lastgrænser og fragtbreve. Derudover vil du hele tiden blive ajourført på de nyeste regler.

Som chauffør vil dine primære opgaver være at:

  • Klargøre lastbilen og kontrollere sikkerheden
  • Planlægge ruter til afhentnings- og leveringssteder
  • Læsse, aflæsse og placere eller montere forskellige varer og produkter
  • Transportere forskellige typer af gods
  • Føre kørselsregnskab og udfylde dokumentation om transport af gods.

Specialer
Når du uddanner dig til chauffør på Syddansk Erhvervsskole, skal du på hovedforløbet vælge mellem specialerne: Godschauffør eller renovationschauffør.  

Fremtidsmuligheder

Som chauffør vil du typisk blive ansat i transportbranchen – inden for hvilken gren af branchen afhænger dog af speciale. Det kan være i vognmandsfirmaer, offentlige institutioner, entreprenør- og byggefirmaer, fragtfirmaer, kurertransport og spedition, havnepladser og lignende. Ud over job inden for faget, har du god mulighed for at etablere dig som selvstændig. Der er gode jobmuligheder, da der er brug for mange flere lærlinge i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som chauffør kan du læse videre til fx logistikøkonom, kørselsdisponent eller tage en af de mange godsrelaterede AMU-kurser.

Se flere muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk

Uddannelsens opbygning

Vejgodstransportuddannelsen er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen Motor, transport og teknologi, og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for uddannelserne: mekaniker, lager- og terminaluddannelsen eller chauffør. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx chauffør.  

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 2 år og 6 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet skal du vælge at specialisere dig indenfor enten: godschauffør eller renovationschauffør

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære.

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du kan starte i lære allerede på grundforløbet eller forud for det. For at kunne starte på hovedforløbet, skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Charlotte Hansen
63126776 / 24804979
chha@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Laila Hadaydeh
63126713
laha@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet