Som chauffør skal du Sørge for, at alt bliver fragtet med
sikkerhed og høj service i førersædet

Arbejdet som chauffør er på en og samme tid varierende og rutinepræget. For selvfølgelig foregår meget af arbejdsdagen bag rattet, men samtidig får du mulighed for at køre rundt i by og land – ja, måske endda hele verden?

Det siger næsten sig selv; men som chauffør skal du elske livet på vejen. Uanset vejret og de trafikale forhold. Tålmodighed og fleksibilitet er derfor en vigtig egenskab, ligesom du både skal nyde dit eget (og radioens) selskab, men også være god til at snakke med de mennesker, du møder på din vej. 

Til gengæld får du som chauffør i høj grad et arbejde med frihed under ansvar og mulighed for komme land og rige rundt.

I løbet af uddannelsen lærer du selvfølgelig at køre og læsse lastbiler af forskellige typer og størrelse. Du lærer også om de mange regler for godstransport, farligt gods, køre/hviletids-bestemmelser, lastgrænser og fragtbreve. Derudover vil du hele tiden blive ajourført på de nyeste regler.

Som chauffør vil dine primære opgaver være at:

 • Klargøre lastbilen og kontrollere sikkerheden
 • Planlægge ruter til afhentnings- og leveringssteder
 • Læsse, aflæsse og placere eller montere forskellige varer og produkter
 • Transportere forskellige typer af gods
 • Føre kørselsregnskab, udfylde dokumentation om transport af gods og i nogle tilfælde sørge for afregning med kunderne.

Specialer og trin
Når du uddanner dig til chauffør på Syddansk Erhvervsskole, skal du på hovedforløbet vælge mellem specialerne: gods eller renovation.  
Har du lyst til hurtigt at komme ud på vejen,  kan trinnet lastbil være det rette for dig. Her får du dog ikke svendebrev, og dine arbejdsopgaver vil have mere rutinemæssig karakter, end hvis du gennemfører hele chaufføruddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som chauffør vil du typisk blive ansat i transportbranchen – inden for hvilken gren af branchen afhænger dog af speciale. Det kan være i vognmandsfirmaer, offentlige institutioner, entreprenør- og byggefirmaer, fragtfirmaer, kurertransport og spedition, havnepladser og lignende. Ud over job inden for faget, har du god mulighed for at etablere dig som selvstændig.

Der er gode jobmuligheder, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som chauffør kan du læse videre til fx buschauffør, som kræver kørekort til kategori D. Du kan også vælge at læse til transportøkonom, kørselsdisponent eller tage en af de mange godsrelaterede kurser som Trafikstyrelsen udbyder.

Med en erhvervsuddannelse kan du også vælge at videreuddanne dig ved at tage en af de længere erhvervsuddannelser inden for fx det tekniske område 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen som chauffør er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer 2 ½ år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som chauffør hører under, hedder "Motor, transport og teknologi", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: personvognsmekaniker og lageroperatør.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx chauffør.

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på uddannelsen chauffør.

Hovedforløb
Den sidste og største del af en erhvervsuddannelse kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolen side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1 og 2. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen.

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvis du har planer om at starte på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået naturfag F og informationsteknologi F på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet.

Herudover skal du have certifikatet: Førstehjælp og brandbekæmpelse og gaffeltruckførercertifikat kategori B, som begge kan erhverves på grundforløbet.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

Chauffør-uddannelsen er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, chauffør, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.

Få gode råd til at finde din kommende læreplads. 

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Studievejleder Odense C

Charlotte Hansen
63126776/24804979
chha@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)

""
Mød Martin - godschauffør hos Poul Schou A/S