Som mekaniker skal du sørge for, at danskerne bliver godt og sikkert kørende

Når man åbner motorhjelmen på en bil, vil langt de fleste blot se nogle ledninger, kabler og væskebeholdere. Men en mekaniker ser et puslespil, hvor alle brikkerne passer sammen – og kan se, hvis noget mangler, vender forkert eller ser mærkeligt ud. Det er ikke bare sådan lige til. Det kræver en faglig uddannelse.

Du er sikkert typen, der elsker at rode med biler – ja, måske med motorer generelt. I dag er en mekaniker dog ikke kun en, der elsker duften af benzin og lyden af en motor, der spinder. Nutidens og fremtidens biler er avancerede elektriske systemer, som ikke kun kræver mekaniske færdigheder, men også gode it-færdigheder som at diagnosticere, servicere og reparere. Du skal derfor være indstillet på, at ikke alt foregår med olie på hænderne.

I løbet af uddannelsen vil du lære alt om servicering, eftersyn, fejlfinding, reparation af personbiler og mindre varevogne samt udskiftning af tilbehør og øvrige komponenter ved hjælp af det nyeste udstyr og seneste teknologi. Du lærer også om prisberegning, tilbudsgivning og god kundekontakt.

Som personvognsmekaniker vil dine primære opgaver være at:

  • Finde eventuelle fejl og anslå reparationstid samt omkostninger
  • Udføre reparationer, service og kontrol på personbiler og mindre varevogne
  • Montere og udskifte beskadigede eller defekte reservedele
  • Indsætte og tilslutte eksternt tilbehør som fx navigationssystemer og alarmer
  • Testkøre bilerne for at kontrollere reparationsarbejdet
  • Kundekontakt- og service.

EUX - Personvognsmekaniker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX personvognsmekaniker specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Personvognsmekanikere kan vælge at videreuddanne sig til fx autoteknolog, ingeniør, maskinmester eller produktionsteknolog. Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, engelsk B, fysik B, industriteknologi B, matematik B, teknikfag B, kemi C, større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

De fleste personvognsmekanikere får job inden for bilbranchen direkte efter uddannelsen, da der er stor efterspørgsel på netop personvognsmekanikere. Det kan være som svend, tekniker, kundemodtager eller værkfører. Enkelte vælger også at starte deres eget firma.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som personvognsmekaniker kan du vælge at videreuddanne dig til bl.a. bilsagkyndig, produktionsteknolog, autoteknolog, maskinmester eller diplomingeniør. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk

Uddannelsens opbygning


Uddannelsen til personvognsmekaniker er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen Motor, transport og teknologi, og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for uddannelserne: mekaniker, lager- og terminaluddannelsen eller chauffør. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx personvognsmekaniker. 

For at komme til det sidste forløb, hovedforløbet, kræver det, at du har haft dansk E, engelsk E, matematik E og fysik E.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 3 år og 6 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære.

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du kan starte i lære allerede på grundforløbet eller forud for det. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring. Læs mere om skoleoplæring her. 

Tun dit talent med MekanikerPlus - Odense

Talentuddannelse med plus-fag

MekanikerPlus er et nyt tilbud til dig, der går på skole i Odense og gerne vil deltage i talentmoduler gennem hele uddannelsen til personvognsmekaniker.

Du begynder på forløbet efter endt grundforløb, når du har indgået en lærlingekontrakt med en virksomhed. Du kommer på et specielt hold gennem hele uddannelsen sammen med andre talenter. 

Struktur og indhold
MekanikerPlus har samme antal skolehold, som den ordinære uddannelse, men til gengæld har uddannelserne særlige workshops i fejlfindingsstrategier som afslutning på hvert skoleophold.

Igennem hele uddannelsen har du sammenlagt 8 ugers ekstra undervisning, og der gives lønrefusion til alle skoleophold til din virksomhed. De faglige workshops i MekanikerPlus foregår dels på skolens hovedforløbsværksted og skolens efteruddannelsescenter. Undervisningen i de autofaglige workshops vil blive varetaget af hovedforløbslærere, efteruddannelseslærere og eksterne undervisere/eksperter.

MekanikerPlus indeholder desuden også to studieforberedende fag, engelsk C og matematik C.

Tilmelding
Tilmeld dig forløbet hos Sanne Christensen på tlf. 6312 6714 eller på mail sach@sde.dk.

Vil du vide mere?
Kontakt vejleder Lone Olsen på tlf. 2067 2785 eller på mail lol@sde.dk.

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Uddannelsessekretær Odense C

Sanne Christensen
63126714 / 61720273
sach@sde.dk

Studievejleder Grindsted/ Vejle

Jette Dahl Nørgaard
76426275 / 21800546
jda@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Connie Sommer
76426243
csom@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424 / 29166727
lv@sde.dk

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet