Som mekaniker skal du Sørge for, at danskerne bliver
godt (og sikkert) kørende

Når man åbner motorhjelmen på en bil, vil langt de fleste blot se nogle ledninger, kabler og væskebeholdere. Men en mekaniker ser et puslespil, hvor alle brikkerne passer sammen – og kan se, hvis noget mangler, vender forkert eller ser mærkeligt ud. Det er ikke bare sådan lige til. Det kræver en faglig uddannelse.

Du er sikkert typen, der elsker at rode med biler – ja, måske med motorer generelt. I dag er en mekaniker dog ikke kun en, der elsker duften af benzin og lyden af en motor, der spinder. Nutidens og fremtidens biler er avancerede elektriske systemer, som ikke kun kræver mekaniske færdigheder, men også god it-færdigheder at diagnosticere, servicere og reparere. Du skal derfor være indstillet på, at ikke alt foregår med olie på hænderne.

I løbet af uddannelsen vil du lære alt om servicering, eftersyn, fejlfinding, reparation af personbiler og mindre varevogne samt udskiftning af tilbehør og øvrige komponenter ved hjælp af det nyeste udstyr og seneste teknologi. Du lærer også om prisberegning, tilbudsgivning og god kundekontakt.

Som personvognsmekaniker vil dine primære opgaver være at:

 • Finde eventuelle fejl og anslå reparationstid samt omkostninger
 • Udføre reparationer, service og kontrol på personbiler og mindre varevogne
 • Montere og udskifte beskadigede eller defekte reservedele
 • Indsætte og tilslutte eksternt tilbehør som fx navigationssystemer og alarmer
 • Testkøre bilerne for at kontrollere reparationsarbejdet
SDE TV

Uddannelsens opbygning

Personvognsmekanikeruddannelsen er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer 3 ½ år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.

Tidslinje_personvognsmontør 

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som personvognsmekaniker hører under, hedder "Motor, transport og teknologi", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: lastvognsmekaniker og chauffør. 

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx personvognsmekaniker.

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på personvognsmekaniker-uddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende to punkter:

 1. Du er erklæret uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.
 2. Du har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1 og 2.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan en af vores vejledere Lone Olsen (Odense) eller Lise Lotte Hansen (Vejle) hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

Både i Odense og Vejle holder vi desuden to gange årligt optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at komme søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen.

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvis du har planer om at starte i Odense. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået dansk E, matematik E, engelsk E og fysik E på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet.

Herudover skal du have certifikatet: Førstehjælp/brand, personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, arbejdsmiljø og sikkerhed samt svejsning og termisk skæring. Alle kan erhverves på grundforløbet.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan en af vores vejledere Lone Olsen (Odense) eller Lise Lotte Hansen (Vejle) hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, personvognsmekaniker, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt femte. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en praktikplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik. Skolepraktik er en måde, hvorpå du alligevel kan komme videre med din drømmeuddannelse uden at være i lære i en virksomhed. Her får du opgaver, som ligner dem, du kunne have fået på en læreplads.

Tun dit talent med MekanikerPlus - Odense

Talentuddannelse med plus-fag

 
MekanikerPlus er et nyt tilbud til dig, der går på skole i Odense og gerne vil deltage i talentmoduler gennem hele uddannelsen til personvognsmekaniker.

Du begynder på forløbet efter endt grundforløb, når du har indgået en lærlingekontrakt med en virksomhed. Du kommer på et specielt hold gennem hele uddannelsen sammen med andre talenter. 

Struktur og indhold
MekanikerPlus har samme antal skolehold, som den ordinære uddannelse, men til gengæld har uddannelserne særlige workshops i fejlfindingsstrategier som afslutning på hvert skoleophold.

Igennem hele uddannelsen har du sammenlagt 8 ugers ekstra undervisning, og der gives lønrefusion til alle skoleophold til din virksomhed.

De faglige workshops i MekanikerPlus foregår dels på skolens hovedforløbsværksted og skolens efteruddannelsescenter.

Undervisningen i de autofaglige workshops vil blive varetaget af hovedforløbslærere, efteruddannelseslærere og eksterne undervisere/eksperter.

MekanikerPlus indeholder desuden også to studieforberedende fag, engelsk C og matematik C.

Tilmelding
Tilmeld dig forløbet hos Sanne Christensen på tlf. 6312 6714 eller på mail sach@sde.dk.

Vil du vide mere?
Kontakt vejleder Lone Olsen på tlf. 2067 2785 eller på mail lol@sde.dk.

Projekt el- og hybridbil

Nyt projekt om uddannelse og efteruddannelse inden for el- og hybridbiler

Med introduktionen af el-biler kommer også en ny teknologi, som mange automekanikere ikke er bekendt med. Der er eksempelvis andre sikkerhedsforanstaltninger forbundet med en elektrisk drivlinje, så derfor er det vigtigt, at de bliver oplært i elbilteknologien også.

Automekanikere skal uddannes i elbiler
I ’Uddannelse og efteruddannelse inden for el- og hybridbiler’ handler det om at udvikle et eksemplarisk undervisningsforløb, der skal sikre, at mekanikere under uddannelse lærer at håndtere den nye teknologi i form af el- og hybridbiler. Forløbet vil desuden kunne benyttes som efteruddannelsesprodukt rettet mod reddere, brandfolk og politi.

Syddansk Erhvervsskole varetager udviklingen af undervisningen i projektet ’Uddannelse og efteruddannelse inden for el- og hybridbiler’ og vil i den sammenhæng teste undervisningsforløb i over 200 timer. Insero E-Mobility agerer elbilfaglig sparringspartner for vores teknisk kyndige undervisere, ligesom de varetager projektledelsen. Samlet set vil det tegne et billede af branchen og markedet i dag.


Kontakt
Har du brug for yderligere oplysninger om projektet, så kontakt uddannelsesleder Jesper Beck Holm på tlf. 6312 6660/2271 0576 eller jbo@sde.dk.

Fakta om projektet

 • Projektet er finansieret af Energistyrelsen
 • Projektet foregår i samarbejde med Insero E-Mobility.

Se også
AutoVidencenter Fyn med i udviklingen af Dyna-car til undervisning i el- og
hybridbilerFor flere oplysninger kontakt Lone Olsen på lol@sde.dk

Fremtidsmuligheder

De fleste personvognsmekanikere får job inden for transportbranchen direkte efter uddannelsen, da der er stor efterspørgsel på netop personvognsmekanikere. Det kan være som svend, tekniker, kundemodtager eller værkfører. Enkelte vælger at starte deres eget firma.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som personvognsmekaniker kan du vælge at videreuddanne dig til bl.a. bilsagkyndig, produktionsteknolog, autoteknolog, maskinmester eller diplomingeniør. 

Du har også  mulighed for at supplere din uddannelse med forskellige kurser. 

Vigtig info

Spørg os

Studievejleder Odense C

Lone Olsen
63126777/20672785
lol@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Sanne Christensen
63126714/61720273
sach@sde.dk

Studievejleder Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk

Uddannelsessekretær Grundforløb Vejle

Karin Tangsgård Nielsen
76426207
ktn@sde.dk

Uddannelsessekretær Hovedforløb Vejle

Jannie Sørensen
76426243/30358130
jaso@sde.dk

Studievejleder Grindsted

Lars Stampe Mejer
30537147/30537147
lsme@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424/29166727
lv@sde.dk

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle
Eleverne fortæller: Her kan læse Patricks fortælling om en uddannelse, hvor man skal have en læreplads