Der er indgået forlig

Der er indgået forlig inden for stat, regioner og kommuner. De nye overenskomstaftaler skal til afstemning blandt medlemsorganisationerne, før de kan træde i kraft.
2/5 2018 - anya

De nye overenskomstaftaler, der vil være gældende frem til 1. april 2021, skal nu til afstemning blandt alle centralorganisationerne og AC.”

Hold dig orienteret via Undervisningsministeriet:
https://www.uvm.dk/ok18/erhvervsuddannelser--arbejdsmarkedsuddannelser-mv