Måling af elevtrivslen viser fremgang

Den overordnede elevtrivsel placerer sig med 84 point i den højeste ende af skalaen. De fysiske rammer og underviserne er områder, hvor der er fremgang siden 2015. De bedste resultater opnås, når eleverne vurderer deres oplevelse af deres læretid.
15/2 2017 - kabr


​​​Årets elevtrivselsundersøgelse (ETU) for hele skolens EUD ser overvejende positivt ud.

Den overordnede elevtrivsel ligger på 84 point (på en skala fra 1-100). Den placering er i den højeste ende af skalaen. Scoren er uændret siden vi målte elevtrivslen i 2015. 
Elevtrivslen er sammensat af elevernes vurdering af udsagnene: "Jeg trives på skolen" (score 85) "Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater" ( score 88) og "jeg er glad for min skole" ( score 81).

I forhold til metoden er det værd at nævne, at Ennovas udregninger baserer sig på et gennemsnit, og er ikke et udtryk for svar angivet i procent.​

Ros til de fysiske rammer og underviserne

Den største fremgang ses i forhold til de fysiske rammer (score 66 + 4 ) og den næststørste fremgang er i forhold til underviserne, hvor eleverne vurderer "mål og feedback" (score 71 + 3) samt "respekt og ansvar" (score 79 + 3) højere end sidste måling af elevtrivslen for blot et år siden. 

Forbedring af de fysiske rammer har været i fokus på dele af skolen i 2016, og det ser ud til at have positiv effekt på årets elevtrivselsundersøgelse. 

Elevernes læretid opleves positivt

Nogle af de højeste resultater opnår skolen også på svarene:
"Jeg er glad for at være i praktik" og "Jeg lærer noget i praktikken", der scorer henholdsvis 87 og 85.

"En meget vigtig opgave for os som erhvervsskole er, at være medspiller i forhold til at sikre, at elevernes læretid opleves positivt. Derfor er elevernes bedømmelse her et vigtigt parameter for, om vi lykkes som erhvervsskole", siger vicedirektør Anne Gammelby Lybecker.

Ambassadørerne blandt eleverne er i flertal

I undersøgelsen opdeles skolens elever i fire typer efter fire karakteristika.
Her fylder ambassadørerne mest (80 %) mod 7 % "På vej væk", der er kendetegnet ved at være i tvivl om deres uddannelsesvalg. Ambassadørerne bidrager derimod positivt til skolens virke og anbefaler skolen og uddannelsen til eget netværk.

Vores elever kan blive Danmarks dygtigste

Det overordnede billede for hele skolens elevtrivsel på EUD er positivt, men vi kan altid blive bedre. Målet er at skabe de bedst mulige betingelser for, at vores elever kan blive Danmarks dygtigste og udnytte deres fulde potentiale. Det kræver en arbejdsindsats af hele skolen indti​l næste måling i december 2017.

2.355 elever på EUD har medvirket, og det giver en svarprocent på 67, hvilket er et middelhøjt niveau, vurderer analysefirmaet Ennova, der har gennemført målingen for os.