FAQ - Hvad betyder det for dig som elev

Hvis strejken og lockouten iværksættes kan det desværre få konsekvenser for dig som elev eller kursist. Syddansk Erhvervsskole vil sørge for, at du får nyeste viden om konflikten, når vi løbende opdaterer sde.dk. Her kan du læse, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om konflikten.
18/4 2018 - chvk

FAQ


Hvornår vil der være konflikt på Syddansk Erhvervsskole?

 • Svar: Vi kan ikke vide med sikkerhed om, der bliver konflikt på skolen. Der er udsendt strejkevarsel til den 4. april 2018 fra 3F og Dansk Metal for nogle medarbejdergrupper. Der er udsendt lockoutvarsel til den 10. april 2018 fra Moderniseringsstyrelsen for de fleste af skolens overenskomstansatte medarbejdere.
 • Der kan opnås forlig inden disse datoer, og forligsmanden kan forlænge varslerne med op til 2 x 14 dage.


Er Syddansk Erhvervsskole part i konflikten?

 • Svar: Nej, ”den danske model” er bygget sådan op, at vi står over for en potentiel konflikt mellem arbejdsmarkedets parter, hvis de ikke kan blive enige i forligsinstitutionen. Syddansk Erhvervsskole er ikke som sådan part i konflikten, men vil selvfølgelig blive berørt af en eventuel konflikt, og derfor følger vi situationen. Syddansk Erhvervsskole vil læne sig op ad Moderniseringsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer, og skolen vil lade arbejdsmarkedets parter løse konflikten.


Hvordan kan du som elev på EUD blive berørt?

 • Svar: Skolens lærere på erhvervsuddannelserne er ikke omfattet af konfliktvarslerne, så de fleste aktiviteter vil på kort sigt forventes at kunne gennemføres. Det er dog usikkert, hvordan en langvarig konflikt kan påvirke situationen. Indtil der meddeles andet, skal alle EUD-elever og SKP-elever møde som sædvanligt på skolen.


Hvordan bliver jeg orienteret under en evt. konflikt?

 • Svar: Som elev eller kursist har du krav på at få information under en konflikt, så snart den træder i kraft. Du har også krav på at vide, i hvilket omfang din undervisning bliver berørt af en evt. konflikt, og hvordan du får erstatningstimer for aflyst undervisning. Syddansk Erhvervsskole vil sørge for, du får nyeste viden om konflikten, og vi opdaterer løbende sde.dk.


Får en evt. konflikt konsekvens for overgang mellem grundforløb og hovedforløb?

 • Svar: Syddansk Erhvervsskole vil sørge for, at du vil blive optaget på hovedforløbet, selv om en evt. konflikt har forhindret dig i at afslutte dit grundforløb inden normal uddannelsesstart for hovedforløb.
 • Hvis du som elev ikke har opfyldt de krav, der stilles til kompetencemål for undervisningen på hovedforløbet eller ikke har aflagt grundforløbsprøven, vil Syddansk Erhvervsskole vurdere, om du kan få forlænget dit grundforløb, og Syddansk Erhvervsskole vil sørge for, at din uddannelsesplan bliver ændret.


Kan jeg forvente, at skolen formidler uddannelsesaftaler i konfliktperioden?

 • Svar: Ja, administration af uddannelsesaftaler mellem læreplads og elever er ikke påvirket af konflikten.


Hvad kan jeg forvente, der sker i forhold til læreplads og uddannelsesaftaler?

 • Svar: Så vidt muligt vil Syddansk Erhvervsskole sørge for, at elever kan være i praktik som følge af aflyst undervisning grundet en evt. konflikt. Hvis du som elev bliver sendt hjem som følge af aflyst undervisning, skal du være parat til at påbegynde undervisningen med 1 dags varsel.


Får jeg udbetalt ydelse som skolepraktikelev i konfliktperioden?

 • Svar: Ja, skolen vil udbetale ydelse til elever i skolepraktik.


Kan jeg få vejledning om uddannelsesvalg i konfliktperioden?

 • Svar: Ja, vejledning fungerer uændret under konflikten.


Hvordan påvirker konflikten skolens kantiner?

 • Svar: Nogle grupper af skolens personale inden for kantinerne er omfattet af strejkevarslet, og der kan kantinen måske allerede fra den 4. april ikke tilbyde normal drift. Ved lockout vil alle i denne gruppe være berørt, og kantinen vil være fuldstændig lukket ved lockout.


Hvordan påvirker lockout skolens pedeller og rengøring?

 • Svar: Rengøringen og pedellerne vil være omfattet af et evt. lockoutvarsel. Det betyder, at lederne vil åbne og lukke til skolen. Der bliver ikke gjort rent, og konfliktramte opgaver bliver ikke løst. Derfor skal du som elev være indstillet på, at hverdagen i en konfliktperiode ikke er som normalt.

Skolen holder sig bl.a. orienteret via Undervisningsministeriet:
https://www.uvm.dk/ok18/erhvervsuddannelser--arbejdsmarkedsuddannelser-mv