T.E.G. Solution testes på folkeskoler

Vi er i fuld gang med at teste T.E.G. Solution. Som en del af det nye lærings- og vejledningsspil til udskolingen er vi i øjeblikket ude ved et par folkeskoler for at teste spillets univers og minigames på de unge mennesker. Scroll ned under billedet herunder og se vores teaserfilm til spillet!
2/10 2023 - anders

Få en idé om universet og det visuelle udtryk i T.E.G. Solution - se vores teaserfilm ved at trykke her! (Vimeo)

 

Tidsplanen holder

Udviklingsforløbet følger den planlagte tidsplan, og alle 9 minigames er nu rammesat og ved at blive udviklet i samarbejde med spilvirksomheden Serious Games Interactive.

De 9 opgaver er som bekendt opbygget med afsæt i de 9 Planetary Boundaries og de 4 hovedområder: 

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport.

Der er et stort behov for at skabe en større bevidsthed omkring erhvervsuddannelsernes mangfoldighed, samt hvorledes de kan bidrage ind i den grønne omstilling og skabe en bæredygtig fremtid.

Seneste nyt fra forskerne bag de 9 Planetery Boundaries kan læses i en artikel publiceret i tidsskriftet Information. Artiklen kan tilgås her (information.dk).

T.E.G. Solution er erhvervsskolernes svar på et pædagogisk læringsmiljø, hvor læring, udvikling og dannelse er sat i centrum. Vejledingsspillet er for 7. og 8. årgang.

 

Vi kører mens vi asfalterer

Frem mod jul vil de 9 interaktive minigames blive udviklet, programmeret og testet, og vi forventer at kunne vise prototyper på det færdige spil i starten af det nye år. Imidlertid kan du få en idé om det visuelle udtryk ved den foreløbige teaser- og introfilm til T.E.G. Solution, og den opgave eleverne i udskolingen står overfor i spillets univers. Filmen kan ses her (vimeo).

Hvert minigame bliver med høj deltagerinvolvering, kreativitet og interaktivitet.

 

Testforløb i efteråret med 8. årgang

Vi har gennemført første testforløb i slutningen af august, og vi vil i løbet af efteråret gennemføre flere testforløb med elever i 7. og 8. årgang således, at vi kan køre ”full scale” i vores respektive dækningsom-råder i løbet af foråret. Den feedback vi har modtaget fra UU, kommuner, grundskolelærere og elever er positiv.

Vi forventer at afholde kickoff med T.E.G. Solution i starten af det nye år. Der vil løbende blive opdateret på processen og udviklingen på Syddansk Erhvervsskoles sociale medier, LinkedIn og Facebook.