Som struktør sætter du dit aftryk på fremtidens byer, boliger og byggeri

Måske vidste du ikke, hvad en struktør var, før du klikkede ind på siden. I så fald, er du ikke den eneste. Men hvis vi fortæller, at uddannelsen tidligere hed jord- og betonarbejder, så er du sikkert med på, hvad en struktør er for en starut.

Som struktør vil du få vejen, byen og byggepladsen som arbejdsplads – og formentlig et selvlysende sæt arbejdstøj. Mange struktører arbejder nemlig på udsatte steder, så som veje og offentlige byggepladser og ved nedgravning af forsyningsledninger. Det er derfor vigtigt, at du trods vind og vejr kan sikre høj service, sikkerhed og stabilitet.

I løbet af uddannelsen får du en grundlæggende viden om, hvordan man bygger fx højhuse og boligblokke, veje, broer, torve og pladser. Du lærer også at arbejde i forskellige materialer efter plantegninger og beregninger. Samarbejde med andre faggrupper er desuden en del af både uddannelsesforløbet og jobbet som struktør.

Som struktør vil dine primære opgaver være at:

  • Planlægge arbejdsopgaver samt mindre beregninger
  • Opbygge støbeforme og støbe med beton og montere betonelementer i forskellige byggerier
  • Anlægge veje og udføre tunnelarbejde
  • Jordarbejde med større og mindre maskiner fx rendegravere, læssere og bæltemaskiner.
  • Vurdere og kontrollere at fastsatte kvalitets- og sikkerhedsmæssige krav opfyldes.

Specialer og trin
Når du uddanner dig som struktør, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig til enten anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger. 

EUX - Struktør

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse. Læs mere om  EUX.

EUX struktør specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Struktører med en EUX har adgang til videregående uddannelser som fx. bygningsingeniør eller arkitekt.  Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk

EUX hovedforløb på anden erhvervsskole
Du kan tage grundforløb 1 og 2 med EUX på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Hovedforløbet med EUX skal tages på en anden erhvervsskole. Kontakt vejlederen og høre mere om mulighederne.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft samfundsfag, engelsk og dansk på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Struktører arbejder typisk i entreprenørvirksomheder eller hos kloakmestre. Nogle struktører vælger også at starte som selvstændig. Der er gode jobmuligheder i branchen, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som struktør kan du bl.a. videreuddanne dig til byggetekniker eller konstruktør. Tager du struktøruddannelsen som EUX, kan du desuden vælge at læse videre til ingeniør eller arkitekt. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til struktør er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb.
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og vvs-energi. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx struktør.  

Hovedforløb
Den sidste og største del af en erhvervsuddannelse kaldes hovedforløbet og varer 3 år og 6 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet. Du skal på hovedforløbet vælge, om du vil specialisere dig indenfor anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger. 

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Uddannelsen er en fordelsuddannelse. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft, og du har derfor gode chancer for at finde en læreplads. 

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem