Byg huse i træ – fra gulv til tag

Elskede du sløjd i folkeskolen? Og lister du gerne ud i skuret for save, hamre og høvle, så vil træfagenes byggeuddannelse uden tvivl være drømmeuddannelsen for dig. Her vil din hverdag nemlig koncentreres om træ i forskellige afskygninger. 

Træ skaber liv. Ikke bare i bogstavelig forstand, men også når det bruges som byggemateriale. For selvom der ikke løber blod i træets årer, så giver det personlighed og varme til en hver form for projekt og byggeri. Og det kan også give liv til dine fremtidsdrømme.

I løbet af grundforløbet på træfagenes byggeuddannelse bliver du introduceret til fagene tømrer, gulvlægger og tækkemand, hvorefter du senere vælger hvilken af de tre grene, du vil specialisere dig indenfor. På Syddansk Erhvervsskole i Odense kan du tage hele tømreruddannelsen, det meste af uddannelsen til tækkemand og grundforløbet som gulvlægger. I Vejle kan du tage hele tømreruddannelsen, mens du i Grindsted kan tage grunforløbet til tømrer. Læs mere under de enkelte specialer, hvis du har behov for mere viden.

Som uddannet inden for træfagenes byggeuddannelse vil dine primære opgaver være at:

 • Arbejde med træ, linoleum og strå som enten tømrer, gulvlægger eller tækkemand
 • Beregne og tegne byggetekniske tegninger
 • Vælge og indkøbe materialer til de enkelte opgaver
 • Udføre byggeopgaverne så de stemmer overens med tegninger, tidsplan og økonomi.
 • Holde dig opdateret med nye trends, tendenser og muligheder inden for fagområdet

Specialer og trin
Når du uddanner dig inden for træfagenes byggeuddannelse, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig til enten tømrer, gulvlægger eller tækkemand.

EUX - Tømrer

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.

Læs om det generelle for EUX her

EUX tømrer specifikt for uddannelsen:

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C, teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft samfundsfag, engelsk og dansk på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, teknikfag B – byggeri og energi, engelsk B, fysik B, matematik B, kemi C, byggeteknologi B, større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX tømrer, skal du have bestået dansk C, matematik C, engelsk C, teknologi F og samfundsfag C. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen.

Herudover skal du også have følgende certifikater: førstehjælp/brand og krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
Du får et svendebrev, der giver dig adgang til at arbejde inden for dit fag, nøjagtig som hvis du havde taget den traditionelle vej. Desuden giver uddannelsen adgang til hundredvis af videregående uddannelser som bygningsingeniør eller arkitekt.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Når svendebrevet er i hus, finder du typisk arbejde inden for byggebranchen. En del vælger at blive selvstændige.

Der er gode jobmuligheder, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som uddannet inden for træfagenes byggeuddannelser kan du vælge at læse videre til bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt. Men der er også mange andre muligheder for videreuddannelse.

Uddannelsens opbygning

Træfagenes byggeuddannelse er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer mellem 3 år og 6 måneder og 3 år og 9 måneder – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som træfagenes byggeuddannelse hører under, hedder "Byggeri, energi og konstruktion", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser i samme fagretning, såsom murer, bygningsmaler og vvs- energi.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx træfagenes byggeuddannelse.

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på uddannelsen til træfagenes byggeuddannelse.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse.

På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i læretid i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløbet. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Så kan vores vejledere vejledere i Odense eller Vejle hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvis du har planer om at starte på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået matematik F og teknologi F på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet. Det kan være en fordel, hvis du har taget 10. klasse, da du på den måde er sikker på at have opnået de rette faglige niveauer. 

Herudover skal du have certifikatet: Førstehjælp og brandbekæmpelse og krav til opstilling af rulle- og bukkestillads, som alle erhverves på grundforløbet.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan vores vejledere i Odense eller Vejle hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

Træfagenes byggeuddannelse er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, lastvognsmekaniker, mediegrafiker, træfagenes byggeuddannelse eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.

Få gode råd til at finde din kommende læreplads. 

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mogens Andersen
63126637/40556637
moa@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Charlotte Nørgreen
63126606
chn@sde.dk

Studievejleder Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Charlotte Gleie Stæhr
76426233
cgs@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424/29166727
lv@sde.dk

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Lokal undervisningsplan (LUP)

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

EUX-tømrer Sebastian har egen virksomhed. Læs hans fortælling her.