Byg huse i træ – fra gulv til tag

Elskede du sløjd i folkeskolen? Og lister du gerne ud i skuret for save, hamre og høvle, så vil træfagenes byggeuddannelse uden tvivl være drømmeuddannelsen for dig. Her vil din hverdag nemlig koncentreres om træ i forskellige afskygninger. 

Træ skaber liv. Ikke bare i bogstavelig forstand, men også når det bruges som byggemateriale. For selvom der ikke løber blod i træets årer, så giver det personlighed og varme til en hver form for projekt og byggeri. Og det kan også give liv til dine fremtidsdrømme.

Som uddannet inden for træfagenes byggeuddannelse vil dine primære opgaver være at:

  • Arbejde med træ, linoleum og strå som enten tømrer, gulvlægger eller tækkemand
  • Beregne og tegne byggetekniske tegninger
  • Vælge og indkøbe materialer til de enkelte opgaver
  • Udføre byggeopgaverne så de stemmer overens med tegninger, tidsplan og økonomi.
  • Holde dig opdateret med nye trends, tendenser og muligheder inden for fagområdet.

Specialer og trin
Når du uddanner dig inden for træfagenes byggeuddannelse, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig til enten tømrer, tækkemand eller gulvlægger.

EUX - Tømrer

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX tømrer specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
Du får et svendebrev, der giver dig adgang til at arbejde inden for dit fag, nøjagtig som hvis du havde taget den traditionelle vej. Desuden giver uddannelsen adgang til en række af videregående uddannelser som bygningsingeniør eller arkitekt. Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C, teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft samfundsfag, engelsk og dansk på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, teknikfag B – byggeri og energi, engelsk B, fysik B, matematik B, kemi C, byggeteknologi B, større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Når svendebrevet er i hus, finder du typisk arbejde inden for byggebranchen. En del vælger også at blive selvstændige. Der er gode jobmuligheder, da der er rift om nye lærlinge til branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som uddannet inden for træfagenes byggeuddannelser kan du fx vælge at læse videre til bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.  

Uddannelsens opbygning

Træfagenes byggeuddannelse er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og vvs-energi. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx træfagenes byggeuddannelse. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 3 år til 3 år og 6 måneder. 

På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i læretid i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet. På hovedforløbet vælger du, om du vil specialisere dig som tømrer, tækkemand eller gulvlægger. På Syddansk Erhvervsskole i Odense kan du tage hele tømreruddannelsen, det meste af uddannelsen til tækkemand og grundforløbet som gulvlægger. I Vejle kan du tage hele tømreruddannelsen, mens du i Grindsted kan tage grunforløbet til tømrer. 

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

På uddannelsen forventer arbejdsgiverne et stort behov for arbejdskraft, og du har derfor gode chancer for at finde en læreplads.

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring.  Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mogens Andersen
63126637 / 40556637
moa@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Dorthe Krüger Alsing
63126709
dka@sde.dk

Studievejleder Grindsted Vejle

Lars Svinth Nielsen
21800856
lsn@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Charlotte Gleie Stæhr
76426233
cgs@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424 / 29166727
lv@sde.dk

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet