Som gourmetslagter Giver du danskerne god kvalitet og gode madoplevelser

Vil du hellere gå bland-selv-amok i en slagterbutik end i en slikbutik, så er det her uddannelsen for dig – hvis du vel og mærke kan nøjes med et par smagsprøver om dagen. Og kan du overføre din glæde for godt kød til kunderne, så skal du nok blive til noget inden for slagterfaget.

Der var engang, hvor man blev mødt af pølser, råt kød, pålæg – og en mand med sort bowlerhat, når man besøgte slagteren. I dag er det lige så almindeligt at finde salater, kartoffelprodukter, sauce, desserter og færdigretter samt convenience i butikken. Kunderne efterspørger nemlig ikke kun kød, men måltider, når de besøger den lokale slagter eller slagterafdeling. Fremtidens gourmetslagtere skal derfor ikke kun kunne skære kød og kunne anbefale tilberedningsmetode og tilbehør – de skal i stigende grad selv sørge for hele menuer.

Med en uddannelse som gourmetslagter lærer du en masse om opskæring og bearbejdning af al slags kød samt tilberedning og anretning af råvarerne. Du lærer også at lave nemme færdigretter, som forbrugerne  kan tage med hjem og varme eller færdigtilberede. Det er med andre ord ikke ”bare” kød, men også viden om råvarer og sammensætning, der fylder noget i undervisningen og dagligdagen. Herudover fylder kvalitetsbevidsthed og hygiejne meget i uddannelsen.

Som gourmetslagter vil dine primære opgaver være at:

 • Udskære kød og fremstille delikatesser, postejer og pålæg samt smørrebrød
 • Tilberede hele og dele af måltider
 • Sælge og vejlede kunderne i tilberedningen og valg af tilbehør
 • Kontrollere hygiejne og renlighed I butikken og baglokalet
 • Holde dig opdateret og bidrage til udvikling af produkter og færdigretter

Specialer og trin
Når du uddanner dig til gourmetslagter på Syddansk Erhvervsskole, skal du på hovedforløbet vælge mellem specialerne: butik eller delikatesse.
Har du lyst til hurtigt at komme ud på arbejdsmarkedet, kan trinnet gourmetslagteraspirant være det rette for dig. Her får du dog ikke svendebrev, og dine arbejdsopgaver vil have mere rutinemæssig karakter, end hvis du gennemfører hele gourmetslagteruddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet gourmetslagter vil du typisk finde job i enten slagter- eller fisk- og vildtforretninger, i delikatesseafdelingen i et supermarked eller cateringfirmaer.  Enkelte vælger også at starte egen virksomhed.

Der er gode jobmuligheder, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som gourmetslagter kan du bl.a. videreuddanne dig til blandt andet procesteknolog, ernæringsteknolog eller fødevareteknolog. Herudover tilbyder AMU en række arbejdsmarkedsuddannelser inden for området fx kvalitetssikring af produkter for gourmetslagtere.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen som gourmetslagter er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer 3 år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som gourmetslagter hører under, hedder "Gastronomi, ernæring og service", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Bager og konditor, ernæringsassistent, tjener og serviceassistent.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx gourmetslagter. 

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på uddannelsen gourmetslagter.

Hovedforløb
Den sidste og største del af en erhvervsuddannelse kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet for på skolebænken. Forløbet varer 12 måneder, og i løbet af din tid i virksomheden vil du få besøg fra skolen med passende mellemrum. Der laves individuelle aftaler omkring hvordan grundforløbskompetencerne opnås, og der afsluttes med en prøve.

De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1 og 2.

For at fortsætte på hovedforløbet, er der nogle såkaldte overgangskrav, du skal opfylde – de fleste erhverver du dig i løbet af grundforløbet. Det er dog en god idé at tjekke, at du opfylder niveaukravene i dansk og matematik, hvis du kommer direkte fra 9. klasse. Er du i tvivl, så kontakt vores vejleder.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået dansk E og naturfag E på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet. 

Herudover skal du have certifikatet: Almen fødevarehygiejne.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Praktikmuligheder

Gourmetslagter er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, lastvognsmekaniker, mediegrafiker, gourmetslagter eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få gode råd til at finde din kommende læreplads. 

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Studievejleder Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Maja Majbrith Mølgaard
76426242
mmh@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)