En detaljerytter og problemløser af rang

Elskede du ”Find 5 fejl” og ”Find Holger” som lille? Og kan du i dag stadig bruge flere timer på at finde det, der skiller sig ud – eller se sammenhænge? Så vil du uden tvivl synes, at uddannelsen og jobbet som hospitalsteknisk assistent er et drømmejob.

Arbejdet som hospitalsteknisk assistent går i grove træk ud på at udrede patienters problemer med hørelsen eller nervesystemet. Til dette anvendes avanceret teknisk udstyr. 

Måleapparaterne kan dog ikke alene give svaret til udredningen af problemerne – de skal sammenholdes med patientens sygedomshistorie. Det er derfor vigtigt, at du brænder ligeså meget for kontakten med patienterne, som de tekniske udfordringer, der ligger i jobbet, hvis du vil være hospitalsteknisk assistent.

Som hospitalsteknisk assistent kommer du – afhængig af dit specialevalg – til at arbejde med enten hørelse og høreapparater eller undersøgelser af hjernen og nervesystemet. Uanset hvad, kommer du dog til at arbejde med tæt patient- og kundekontakt.

Specialer
Når du uddanner dig som hospitalsteknisk assistent, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig til enten audiologiassistent eller neurofysiologiassistent. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

  • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej. 
  • Hovedforløbet til hospitalsteknisk assistent varer 2 år uanset speciale – og består af en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.

Se eksempel på uddannelsesforløb 

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som hospitalsteknisk assistent hører under, hedder Hår, wellness og sundhed, og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for uddannelserne: frisør, kosmetiker, tandklinikassistent og serviceassistent. 

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx hospitalsteknisk assistent. 

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på hospitalsteknisk assistent-uddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 2 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger. 

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært. 

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der er tre uger kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. 

Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende to punkter:

  1. Du er erklæret uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.
  2. Du har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1 og 2. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejleder Mette Blæsbjerg hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at komme søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvor vi hjælper dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået grundfagene dansk E, matematik E, engelsk F, informationsteknologi F og fysik F på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet. 

Starter du direkte på grundforløb 2, kan du ikke nå at følge alle grundfagene. Det er derfor en fordel, hvis du har en 10. klasses afgangseksamen, inden du starter på uddannelsen.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de fire fag på grundforløbet, så kan vores vejleder Mette Blæsbjerg hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse. 

Muligheder for praktik

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være hospitalsteknisk assistent, frisør, smed, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Jobbet som hospitalsteknisk assistent kræver høj ekspertise og kendskab til det anvendte udstyr. Det kan derfor være svært at få en læreplads, især på neurofysiologispecialet. På hospitalsteknisk assistent-uddannelsen gør vi derfor en ekstra indsats for at hjælpe vores elever med at finde en praktikplads bl.a. ved at afholde jobcaféer på skolen, hvor virksomheder, der søger elever, deltager.

Du skal være opmærksom på, at virksomhederne kun optager elever en gang årligt (i september). Derfor vil der under alle omstændigheder forekomme en pause mellem grundforløb 2 og hovedforløbet, hvis du starter dit hovedforløb i august.

I modsætning til det at finde en læreplads, er det som regel nemt at få arbejde inden for begge specialer efter endt uddannelse.

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet hospitalsteknisk assistent vil du skulle finde arbejde inden for forskellige grene af sundhedssektoren.

Audiologiassistenter ansættes ofte på sygehusenes audiologiske afdelinger eller øreafdelinger. Flere arbejder også ved praktiserende øre-næse-hals-læger, private høreklinikker og høreapparatfabrikanter.

Neurofysiologiassistenterarbejder primært ved sygehuse og laboratorier. Enkelte arbejder i private firmaer.

Vigtig info

Spørg os

Studievejleder Odense M

Mette Blæsbjerg Nielsen
40389297
mrg@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense M

Tina Due Enggaard
63126823/42761104
tde@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle