Som smed bliver du en vigtig og uundværlig brik i dansk industri

Jern er et materiale, som bruges i stort set alle sammenhænge og inden for alle brancher, der er derfor i høj grad brug for smede. Meget af smedens arbejde foregår med hjælp fra tekniske maskiner og med brug af computerteknologi.

I løbet af uddannelsen vil du lære om metallers forskellige egenskaber – hvordan det kan formes, strækkes, slås sammen, hærdes og bearbejdes på utallige måder. Matematik og udregningen af fx vinkler og tværsnit er også en vigtig del af uddannelsen – det samme gælder beregning af materialebrug i forhold til fx styrke, vægt og modstandsdygtighed over for fugt. Du kommer også til at løse en lang række forskellige smedeopgaver og lærer også at lime og svejse i plastic.

Som smed vil dine primære opgaver være:

  • Metalbearbejdning i alle afskygninger – lige fra store bygningselementer og maskiner til brugskunst og mindre komponenter i stål
  • Montering og vedligeholdelse af metalkonstruktioner og rørsystemer
  • Svejsning og reparation af metaldele
  • Idéudvikling af smedetekniske produkter
  • Opdatering i forhold til nye teknikker og metoder inden for faget.

Specialer
Når du uddanner dig som smed, skal du på hovedforløbet vælge mellem specialerne: Klejnsmed, maritim, rustfast eller svejser

EUX - Smed

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX smed - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Smede med en EUX giver gode muligheder for forskellige karriereveje – både i ind- og udland. Du kan også vælge at videreuddanne dig til fx autoteknolog, ingeniør, maskinmester eller produktionsteknolog. 
Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk


EUX hovedforløb i Odense og Vejle
Du kan tage hele EUX Smed på Syddansk Erhvervsskole i Odense og Vejle. På Syddansk Erhvervsskole i Grindsted kan du tage EUX grundforløb 1 og 2, men skal til fx Vejle for at tage EUX hovedforløbet.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C, teknologi C

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, engelsk B, fysik B, industriteknologi B, matematik B, teknikfag B, kemi C, større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

De fleste smede får job på et smedeværksted eller i en større virksomhed i fremstillingsindustrien. Er du kreativ er der dog også jobmuligheder inden for fx design- eller formgivningsindustrien.

Jobmulighederne afhænger dog bl.a. af specialevalg. Med specialet maritim smed og svejser, finder mange bl.a. job i off-shore-virksomheder eller på skibsværfter, mens man med specialet rustfast smed typisk arbejder i virksomheder, der fremstiller korrosionsfri produkter, for eksempel på et slagteri eller et bryggeri.

Der er gode jobmuligheder, da der er brug for flere lærlinge i branchen. 


Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som smed kan du vælge at videreuddanne dig til bl.a. produktionsteknolog, diplomingeniør, maskinmester eller skibsingeniør. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.  

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til smed er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Robot, teknologi og automatik". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Industritekniker, smed og teknisk designer. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx smed. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer mellem 2 år - 3 år og 6 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet skal du specialisere dig inden for enten klejnsmed, maritim smed, rustfast smed eller svejser. På Syddansk Erhvervsskole i Odense kan du tage hele uddannelsen og alle specialer. På Syddansk Erhvervsskole i Vejle kan du specialisere dig til klejnsmed. Har du lyst til hurtigt at komme ud på værkstedet, så kan trinnet bearbejdning være det rette for dig. Her får du dog ikke svendebrev, og dine arbejdsopgaver vil have mere rutinemæssig karakter, end hvis du gennemfører hele uddannelsen. 

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært. 

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

På uddannelsen forventer arbejdsgiverne et stort behov for arbejdskraft, og du har derfor gode chancer for at finde en læreplads.

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring.  Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Charlotte Grønnegaard Knudsen
24207706 / 24207706
cgk@sde.dk

Studievejleder Grindsted Vejle

Leo Kim Andersen
70109900 / 51396626
lka@sde.dk

Teamleder Vejle

Tania Skovgaard Jørgensen
76426236 / 40167018
tanj@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424 / 29166727
lv@sde.dk

Erhvervskollegiet

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle