Lærepladsgaranti i samarbejde med Dansk Industri

Lærepladsgaranti til uddannelser inden for industrien. Et nyt tiltag i samarbejde med Dansk Industri, hvor ønsket er, at flere skal uddanne sig til industritekniker, smed, automatiktekniker og værktøjsmager.
14/11 2017 - kabr

Lærepladsgarantien betyder, at elever på industritekniker, smed, automatiktekniker og værktøjsmager i sommeren 2018 vil have læreplads, hvis de opfylder kriterierne:
At være aktivt søgende efter læreplads, indvillige i en vis transporttid og evt. flytte for den rette læreplads.

Arbejdet med lærepladsgarantien sættes i værk 1. halvår 2018, det vil sige at alle elever, der begynder til januar vil være omfattet, og det vil skolens nuværende SKP-elever også være. 

Mediedækning DR Fyn morgenradio den 14.11 kl. 7.30 og 8.15:
Interview med skolens direktør Lars Bregnehøj og automatikteknikelev Jesper Boel. Eleven blev interviewet om at søge læreplads. Han fortalte, at han er klar til at flytte for en læreplads, hvis det er det, der skal til.​ Større er afstandene ikke i Danmark, mente han. Lars Bregnehøj fortalte, at skolen tilbyder eleverne vejledning i at skrive et godt CV for, at eleverne får de bedste muligheder for at søge efter læreplads.

Her er hvad Dansk Industri har meldt ud om lærepladsgarantien:
Branchernes tiltag er vigtige skridt
Branchen har hårdt brug for, at flere uddanner sig til værktøjsmager, smed, industritekniker og automatiktekniker. Vi skal derfor sikre, at alle elever der er motiverede og kvalificerede får en læreplads i en virksomhed.
"Aftale om læreplads i fremstillingsindustrien"

Derfor tilbyder vi eleverne at indgå "Aftale om læreplads i fremstillingsindustrien". Her forpligter eleverne sig til at være aktivt lærepladssøgende, indvillige i en vis transporttid og evt. flytte for den rette læreplads. Overholder eleverne deres del af aftalen uden at finde en læreplads, træder vi til, og matcher eleverne med virksomheder fra Industrisamarbejdets Lærepladsnetværk.

Lærepladsgaranti øger optaget
Vi håber, at optaget på erhvervsskolerne vil øges, når det rygtes, at man kan få en spændende læreplads på en virksomhed.
Vi tror på, at flere lærepladser vil gøre det attraktivt at søge en faglært fremtid i industrien.
Lærepladsnetværket skal sikre, at virksomhederne arbejder aktivt for at synliggøre sig selv, og give eleverne mulighed for at finde en læreplads.