Træd ind i en verden fyldt med nydelse, lækkerier og madkunst

Følg din interesse inden for:

 • Mad og oplevelser
 • Ernæring og hygiejne
 • Værtsskab og borddækning

Lad dig begejstre af alt det spændende ved dét, vi spiser, nyder og oplever ved bordet. Du får selvfølgelig fingrene helt ned i de hjemmelavede produktioner af eksempelvis Gourmet brød til hotdogs, kalvepølser, ketchup med din helt egen label og lækre biscotti-kager.

EUX: Hos os kan du også tage det bedste af det hele med en EUX og få både håndværk, hue og studenterbevis. Læs mere om den erhvervsfaglige studentereksamen. 

Vi glæder os til at tage imod dig! 

Kompetence- og læringsmål

Dansk
Kompetencemål: Læsning

 • eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters be­tydning i deres kontekst 

Læringsmål:

Tekstforståelse

 • eleven kan sam­menfatte informati­oner fra forskellige elementer i teksten
 • eleven har viden om tekstelemen­ters opbygning og funktion

Sammenhæng

 • eleven kan sætte tekster ind i sam­menhæng
 • eleven har viden om sammenhæng mellem tekst og kontekst 

Matematik


Kompetencemål:

 • Geometri og måling - eleven kan for­klare geometriske sammenhænge og beregne mål
 • Matematiske kompetencer - eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
 • Tal og algebra - eleven kan anvende reelle tal og algebra­iske udtryk i matematiske undersøgelser 

Læringsmål

 • Måling - eleven kan omskrive mellem måleenheder
 • Kommunikation - eleven kan kritisk søge matematisk in­formation, herunder med digitale medier
 • Tal - eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent

Biologi


Kompetencemål

 • Undersøgelse - eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
 • Perspektivering - eleven kan per­spektivere biologi til omverdenen og relatere
 • indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse 

Læringsmål: Krop og sundhed

 • eleven kan un­dersøge fødens sammensætning og energiindhold, her­under med digitale databaser
 • eleven har viden om kroppens nærings­behov og energiom­sætning
 • eleven kan forklare sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevil­kår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele
 • eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår 

Uddannelse og job


Kompetencemål

 • Fra uddannelse til job - eleven kan vurdere sammenhæng mellem egne valg og forskellige muligheder for arbejdsliv og karriere.

Læringsmål

 • Eleven har viden om uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt 

Praktisk info

Spørg os

Projektleder Odense M

Anita Dahlberg
22776599
and@sde.dk