Bliv inspireret af en verden med højteknologiske løsninger

Følg din interesse inden for: 

  • Robotteknologi, programmering og automatisering
  • El-teknik
  • Tekniske tegninger og 3D-print
  • Højteknologiske maskiner og fremtidens produktionsflow

Du vil opleve, hvordan du kan skabe løsninger i virkeligheden, når vi prøver kræfter med fx ideúdvikling, tekniske tegninger, robotteknologi og teknikker fra el- og smedefaget. Vi bygger eksempelvis en bil i metal, printer hjul på 3D-printere, udfører montage af aksler og hjul og programmerer en robot, så vi til sidst kan køre kapløb med bilerne.

EUX: Hos os kan du også tage det bedste af det hele med en EUX og få både håndværk, hue og studenterbevis.

Vi glæder os til at tage imod dig! 

Vejle - bliv nysgerrig på disse uddannelser:

Kompetence- og læringsmål

Matematik


Kompetencemål

Matematiske kompetencer:

- Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik

Tal og algebra:

- Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser

Læringsmål

Problembehandling:

- Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser

- Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser

Modellering:

- Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering

Formler og algebraiske udtryk:

- Eleven kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer

- Eleven har viden om geometriske repræsentationer for algebraiske udtryk


Fysik


Kompetencemål

Undersøgelse:

- Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi

Læringsmål

Energiomsætning:

- Eleven kan undersøge energiomsætning

- Eleven har viden om energiformer

- Eleven har viden om elektriske og magnetiske fænomener

- Eleven har viden om energiforsyning

Uddannelse og job


Kompetencemål

Fra uddannelse til job

- Eleven kan vurdere sammenhæng mellem egne valg og forskellige muligheder for arbejdsliv og karriere.

Læringsmål

- Eleven har viden om uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt

Vigtig info

Vigtig info

Vigtig info