Sæt dit aftryk på fremtidens byer, boliger og byggerier

Følg din interesse inden for:

  • Træ- og murerkonstruktioner
  • Præcision, opmåling, tilpasning og dimensioner
  • Kreative og faglige processer med fx malerarbejde
  • Tegnings- og konstruktionsforståelse

Oplev, hvordan byggefagene spiller sammen, når du kaster dig ud i at lave fx træ eller murede konstruktioner, anvender maleteknikker og præcisionsarbejde, tilpasser rør eller blikplader eller oplever højteknologisk snedkerudstyr (i Vejle). Vi bygger eksempelvis en æblekasse, lampe eller andre byggetekniske konstruktioner.

EUX: Hos os kan du også tage det bedste af det hele med en EUX og få både håndværk, hue og studenterbevis.

Vi glæder os til at tage imod dig! 

Inden for Byggeri, energi og konstruktion kan du blive nysgerrig på uddannelserne:

Kompetence- og læringsmål

Matematik


Kompetencemål:

- Geometri og måling - eleven kan for­klare geometriske sammenhænge og beregne mål

 

Læringsmål:

- Geometriske egenskaber og sammenhænge - eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved planfigurer

- Geometriske tegning - eleven kan anvende skitser og præcise tegninger

- Måling - eleven kan anslå og bestemme omkreds, areal, rumfang og cirkler

 

Biologi


Kompetencemål:

- Perspektivering - eleven kan per­spektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 

Læringsmål:

Anvendelse af naturgrundlaget

- eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion

- eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmulighede ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt

- eleven har viden om principper for bæredygtig produktion

 

Uddannelse og job


Kompetencemål:

Fra uddannelse til job - eleven kan vurdere sammenhæng mellem egne valg og forskellige muligheder for arbejdsliv og karriere.

 

Læringsmål:

- Eleven har viden om uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt

 

Vigtig info

Vigtig info