Uddannelsesgaranti - skolen er din mester

Hvis det mod forventning ikke lykkes dig at finde en læreplads, er det muligt at komme i skolepraktik på en lang række uddannelser. Skolepraktikken vil i de fleste tilfælde foregå på skolen, men kan også forekomme på en anden erhvervssskole.

Skolepraktikken er dit springbræt til en læreplads 
Så bliv ved med at søge aktivt efter en læreplads. Find inspiration og få tips og tricks til søgning af læreplads. Eller tjek det digitale lærepladskort og bliv klogere på dine lærepladsmuligheder. 

Skolepraktik til dig uden uddannelsesaftale
Skolepraktik er et tilbud til dig, som ikke har indgået en uddannelsesaftale, når du afslutter grundforløb 2, eller som uforskyldt mister din læreplads.
Når du er i skolepraktik, indgår du en skoleaftale med skolen, og så fungerer skolen som din ”mester”. 

Uddannelseslængden er den samme, som hvis du er i lære hos en mester.
Hvis du efter afslutning af grundforløb 2 ikke har fundet en læreplads, kan du søge om optagelse i skolepraktik, så du kan gøre din uddannelse færdig. 

Uddannelser med skolepraktik

Optagelselseskrav (EMMA-regler)

For at kunne blive optaget til skolepraktik, er det en betingelse, at:

  • at du er tilmeldt som lærepladssøgende på skolen
  • at du har en synlig profil på praktikpladsen.dk.

For at blive optaget i skolepraktik skal du endvidere opfylde de særlige EMMA-regler. Disse er beskrevet i detaljer herunder. 

EMMA-regler

E: Egnet
Du skal bestå grundforløbet, og skolen skal vurdere, om du er egnet såvel fagligt som personligt til videre uddannelse
Vi tager udgangspunkt i:

  • Dine karakterer
  • Din stabilitet/dit fremmøde
  • Din evne til at overholde mødetider og aftaler
  • Din ansøgning
  • Evt. erhvervserfaring.

Personlige kvalifikationer, eksempelvis evne til at samarbejde, motivation og engagement spiller også en rolle for, om du bliver optaget i skolepraktik.

M: Mobil geografisk
Du skal søge de lærepladser, du får anvist, også selv om de ligger et stykke fra din bopæl.

Som skolepraktikelev er du ansat af skolen, der således også bestemmer, hvor du skal arbejde.

Skolepraktikelever kan godt blive sendt i praktik (virksomhedsforlagt praktik) i en virksomhed, der ligger langt fra hjemmet.

M: Mobil fagligt
Hvis du bliver tilbudt en læreplads i en andet speciale, end den du ønsker mest, skal du acceptere denne.

Du skal acceptere såvel virksomhedsforlagt praktik som læreplads i små og store virksomheder og inden for alle specialer.

A: Aktiv søgende
Du skal kunne dokumentere, at du aktivt har forsøgt at skaffe dig en ordinær læreplads, så husk at gemme en kopi af dine ansøgninger, afslag og evt. kontaktpersoner.

Det er også af betydning, om du har været indkaldt til ansættelsessamtaler.

Skolen forventer, at du søger et passende antal lærepladser. 

Har du mistet din læreplads?

Hvis du uforskyldt har mistet din læreplads, kan du søge om optagelse i skolepraktik umiddelbart efter, at aftalen er ophørt. Der skal dog være en underskrevet ophævelse af uddannelsesaftalen på skolen, før du kan optages i skolepraktik. Uforskyldt betyder, at det ikke er din skyld, at aftalen er ophørt.

Tilmelding

Skolepraktikordningen fungerer på den måde, at erhvervsskolen afholder et informationsmøde om skolepraktik i forbindelse med afslutningen af  grundforløb 2.

Efter informationsmødet kan du tilmelde dig skolepraktik. Det sker ved, at du udfylder en digital ansøgningsblanket til optagelse i skolepraktik på sdbf.dk med dit NemID eller UNI-login, vælger Syddansk Erhvervsskole og efterfølgende udfylder den blanket, der hedder ”Ansøgning om optagelse til skolepraktik på SDE”.

Du finder blanketten under ”Elever, kursister og virksomheder”.

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre logge på med deres NemID og udfylde ansøgningen sammen med dig. vejledning til ansøgning i skolepraktik (PDF).

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er senest den dag du afslutter grundforløb 2.

Løn

Som skolepraktikelev får du løngodtgørelse udbetalt af skolen. Du optjener ikke feriepenge, når du er i skolepraktik.
Dette er satserne:

• Hvis du er over 18 år, vil beløbet være på ca. 7.154 kr. pr. måned

• Hvis du er under 18, vil beløbet være på ca. 2.990 kr. pr. måned.

Skolepraktik håndbog

Patricks vej fra skolepraktik til læreplads

Startede i skolepraktik og endte med en læreplads - læs fortællingen om:

Patrick fortæller om hans egen rejse og giver samtidig en masse inspirerende råd og tips og tricks til andre, som skal finde læreplads.

Læs mere