Skolen er din mester

Vi har rigtig mange lærepladser og lærepladsgarantier. Hvis det mod forventning ikke lykkes dig at finde en læreplads, er det muligt at komme i skolepraktik på nogle uddannelser. 

Skolepraktik er et tilbud til dig, som ikke har indgået en uddannelsesaftale, når du afslutter grundforløbet, eller som uforskyldt mister din læreplads.
Når du er i skolepraktik, indgår du en skoleaftale med skolen, og så fungerer skolen som din ”mester”. 

Uddannelseslængden er den samme, som hvis du er i lære hos en mester.

Hvis du 1 måned efter afsluttet grundforløb ikke har fundet en læreplads, får du tilbudt at starte din uddannelse under skolepraktikordningen, så du kan gøre din uddannelse færdig. 

Det er en betingelse for at blive optaget til skolepraktik

 • at du er tilmeldt som lærepladssøgende på skolen.
 • at du har en synlig profil på praktikpladsen.dk
  (du skal bruge dit uni-login, som du får udleveret i elevadministrationen) 

Løn i skolepraktik

Som skolepraktikelev får du løngodtgørelse udbetalt af skolen. Du optjener ikke feriepenge, når du er i skolepraktik. Dette er satserne:

 • Hvis du er over 18 år, vil beløbet være på 7.154 kr. pr. måned.
 • Hvis du er under 18, vil beløbet være på 2.990 kr. pr. måned.

Informationsmøde om skolepraktik

Skolepraktikordningen fungerer på den måde, at erhvervsskolen afholder et informationsmøde om skolepraktik i forbindelse med afslutningen af det obligatoriske grundforløb.

 • Efter informationsmødet kan du tilmelde dig skolepraktik. Det sker ved, at du udfylder en digital ansøgningsblanket til optagelse i skolepraktik på sdbf.dk med dit NemID, vælger Syddansk Erhvervsskole og efterfølgende udfylder den blanket, der hedder ”Ansøgning om optagelse til skolepraktik på SDE”.
  Du finder blanketten under ”Elever, kursister og virksomheder”.
  Hvis du er under 18 år, skal dine forældre logge på med deres NemID og udfylde ansøgningen sammen med dig. Klik her for en mere udførlig vejledning om ansøgning til skolepraktik.
 • For at blive optaget i skolepraktik skal du være registret som lærepladssøgende på din skoles praktikcenter (læs mere øverst på denne side).
 • Ansøgningsfristen er max en uge efter afsluttet grundforløb 2.
 • Hvis du søger optagelse til skolepraktik efter en kort aftale, en uforskyldt mistet læreplads eller hvis du har taget grundforløb 2 på en anden skole, bedes du sende en kort mail til praktikcenter@sde.dk, hvor du gør opmærksom på, at du kommer fra en af de førnævnte aftaler.

For elever, der har afsluttet deres grundforløb på andre skoler, gælder samme procedure for ansøgning om optagelse, og der vil blive afholdt et informationsmøde i karenstiden.

EMMA-regler

For at kunne blive optaget til skolepraktik, skal du opfylde de særlige EMMA-regler:

E: Egnet
Du skal bestå grundforløbet, og skolen skal vurdere, om du er egnet såvel fagligt som personligt til videre uddannelse

Vi tager udgangspunkt i:

 • Dine karakterer
 • Din stabilitet/dit fremmøde
 • Din evne til at overholde mødetider og aftaler
 • Din ansøgning
 • Evt. erhvervserfaring

Personlige kvalifikationer, eksempelvis evne til at samarbejde, motivation og engagement spiller også en rolle for, om du bliver optaget i skolepraktik.

M: Mobil geografisk
Du skal søge de lærepladser, du får anvist, også selv om de ligger et stykke fra din bopæl.

Som skolepraktikelev er du ansat af skolen, der således også bestemmer, hvor du skal arbejde.

Skolepraktikelever kan godt blive sendt i praktik (virksomhedsforlagt undervisning) i en virksomhed, der ligger langt fra hjemmet.

M: Mobil fagligt
Hvis du bliver tilbudt en læreplads i en anden eller beslægtet branche, end den du ønsker mest, skal du acceptere denne.

Du skal acceptere såvel virksomhedsforlagt undervisning som læreplads i små og store virksomheder og inden for alle brancher.

A: Aktiv søgende
Du skal kunne dokumentere, at du aktivt har forsøgt at skaffe dig en ordinær læreplads, så husk at gemme en kopi af dine ansøgninger, afslag og evt. kontaktpersoner.

Det er også af betydning, om du har været indkaldt til ansættelsessamtaler.
Skolen forventer, at du mindst har søgt 10-15 lærepladser i karensperioden på 2 måneder.

Hvis du mister din læreplads

Hvis du uforskyldt har mistet din læreplads, kan du henvende dig til erhvervsskolen og optages i skolepraktik umiddelbart efter, at aftalen er ophørt. Der skal dog være en underskrevet ophævelse af uddannelsesaftalen på skolen, før du kan optages i skolepraktik. Uforskyldt betyder, at det ikke er din skyld, at aftalen er ophørt.

Hvis enten du eller din tidligere arbejdsgiver har indbragt spørgsmålet om, hvem der er skyld i ophævelsen af uddannelsesaftalen for det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet, kan du først optages, når der er truffet afgørelse eller indgået forlig om afslutning af tvistigheden.

Der må ikke være tvivl om, at du uforskyldt har mistet uddannelsesaftalen. En eventuel tvivl kan ikke komme dig til gode, og du vil derfor ikke kunne optages i skolepraktik.

Læs mere på uvms hjemmeside

Uddannelser på Syddansk Erhvervsskole MED skolepraktik/uddannelsesgaranti

På en række uddannelser er der uddannelsesgaranti, det vil sige skolepraktik: 

Bygningsmaler
Datatekniker
Goumetslagter
Ejendomsservicetekniker
Elektriker
Frisør
Industritekniker
Kosmetiker
Lager- og terminal
Lastvognsmekaniker
Maskinsnedker
Mediegrafiker
Murer
Personvognsmekaniker
Serviceassistent
Smedeuddannelsen
Snedkeruddannelsen
Teknisk designer
Træfagenes byggeuddannelse (tømrer)
VVS-energiuddannelse

Flg. uddannelser er der indgået samarbejdsaftaler omkring (dvs. vi formilder kontakt mellem elev og skole, når eleverne har taget grundforløbet hos os): 

Ernæringsassistent (Svendborg Erhvervsskole)
Automatik- og procesuddannelsen (EUC Syd)
Tandklinikassistent (København eller Århus Tech)
Anlægsstruktør (Århus Tech/Amu Fyn)

Uddannelser på SDE uden skolepraktik

Uddannelser, som ikke udbydes med skolepraktik, kan du se herunder:

- Bager og konditor
- Hospitalsteknisk assistent
- Chauffør